Hizmetlerimiz

Yetişkin Danışmanlığı
Yaşamımız boyunca çeşitli zorlanmalara maruz kalabiliyor, bunların bazılarını daha kolay atlatırken bazılarında daha zorlanabiliyoruz. Yetişkinlerle çalışırken bireylerin zorlanma alanları beraberce değerlendirilerek müdahale alanları ile hedefler belirlenmekte ve buna göre bir ilerleyiş benimsenmektedir. Bu süreç boyunca zaman zaman kişisel sandıklarımızdan farkında olmadığımız ve zorlanmamıza sebep olan başka bir takım sebepler de çıkabilmektedir. Böyle bir durumda, hedefler yenilenebilir, değiştirilebilir, güncellenip yeni çalışma alanları oluşturulabilir.

Yetişkin Çalışma Alanlarımız:

 • Depresyon
 • Anksiyete bozuklukları
 • Kayıp/Yas
 • Alkol, madde ve kumar bağımlılıkları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Duygu düzenleme becerileri
 • Travma
 • Öfke kontrol problemleri

Uygulanan Testler:

 • MMPI
 • TAT
 • WAIS – R
 • Nöropsikolojik Testler
Çocuk-Ergen Danışmanlığı

Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde bilişsel, duygusal, davranışsal ve sosyal gibi çeşitli gelişim alanlarında zorlanmalar yaşanabilmektedir. Gelişim aşamasında zorlanılan durumların değerlendirilmesi ve uygun müdahalenin sağlanması amacıyla merkezimizde çocuk, ergen ve ebeveyn psikolojik destek görüşmeleri yapılmaktadır.  Çocuk ve ergenlerle çalışırken gelişim düzeyine, problem alanına ve aile dinamiklerine göre belirlediğimiz bireysel ve bütüncül bir yaklaşım izlemekteyiz.

Merkezimizde Uygulanan Çocuk-Ergen Psikolojik Testleri:

 • Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği- IV (WÇZÖ-IV)
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası
 • Bender-Gestalt Testi
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • CAT (Çocuklarda Tematik Algı Testi)
 • Good Enough Bir İnsan Çiz Testi
 • Aile Çiz Testi

Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Çalışma Alanlarımız:

 • Depresyon
 • Tuvalet Eğitimi
 • Uyku Bozuklukları-Gece Korkuları
 • Uyum ve Davranış Problemleri
 • Sınav Kaygısı
 • Fobiler-Korkular
 • Travma
 • Kaygı
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk-Takıntılar
 • Tikler
 • Karşıt Olma-Karşıt Gelme
 • Sosyal Kaygılar
 • Ayrılmada Zorlanma
 • Akran Zorbalığı
 • Akademik Zorluklar
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
 • Yeme Bozuklukları
 • Özgüven Sorunları
 • Teknoloji Bağımlılığı
 • Okula Uyum
 • Gelişim Takibi
 • Öfke Kontrol Sorunları ve Saldırganlık
 • Sosyal Beceri Geliştirme
 • Aile İçi İletişimi Geliştirme
 • Cinsel Kimlik Gelişimi
 • Akran İletişimi Geliştirme
 • Boşanma Süreci
 • Yas-Kayıp Süreçleri
 • Aile Tutumları
 • Ebeveyn Sağlıklı Sınır Koyma Becerisi Geliştirme
Aile ve Çift Danışmanlığı

Evlilik pek çok insanın duygusal yaşamının evi gibidir demektedir Greenberg ve Johnson.  İyi günde ve kötü günde birlikte olmak için çıkılan bu yolda çatışmalar olabilmekte ancak bu çatışmalara çiftler çözüm bulamadıkça ve döngüsel bir hal aldıkça aralarındaki mesafe duygusal olarak açılmaktadır. Eşler arasındaki bu duygusal ayrılık krize neden olur. Merkezimizde uygulanan Duygu Odaklı Çift Terapisi de bu duygusal mesafeyi sorun olarak almakta ve çiftler arasında yeniden bağ kurmayı hedeflemektedir. Yüzeydeki duygudan altta derinde yatan duyguyu ve altındaki bağlanma ihtiyaçlarını keşfedip çiftlerin birbirlerine iletmesi için güvenli ortam sağlamayı amaçlamaktadır.  Etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir çift terapisi modelidir. Yapılan bir meta analiz çalışması (Johnson, 2003) duygu odaklı çift terapisinin ilişki sorunlarında 1.31 etki gücüyle %70-73 arasında arasında düzelme sağladığını iletmektedir.

Selin Ecevit

Diyetisyen & Bütüncül ve Fonksiyonel Beslenme Uzmanı

Atılım Üniversitesi %100 İngilizce Beslenme ve Diyetetik bölümünü onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde stajını tamamlamış, Medicana International Ankara Hastanesi ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi gibi farklı özel ve devlet hastanelerinde görev almıştır. İstanbul ve Ankara olmak üzere farklı şehirlerdeki özel kliniklerde tecrübeler edinmiştir.

 

Uluslararası Fonksiyonel ve Bütüncül Beslenme Uzmanı (IFN) kimliği sayesinde kronik ve otoimmün rahatsızlıklarda beslenme, alerji ve gıda intoleranslarında beslenme, sindirim sistemi problemleri ve bağışıklık sistemi güçlendirme gibi alanlarda danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Yetişkin hastalıklarında beslenme, adolesan ve çocuk beslenmesi, ağırlık yönetimi, özel durumlarda beslenme gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmekte, Emzirme Danışmanı kimliği ile anne ve anne adaylarına destek olmaktadır.

 

Psikodiyet eğitimini aktif olarak sürdürürken bu yaklaşım ile yeme davranış bozuklukları alanında da çalışmaktadır.

 

Şu an WiseMind Psikoloji & Akademi bünyesinde yüz yüze ve online olarak diyet ve beslenme danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Esila Yavaş

Asistan Psikolog

TOBB ETÜ Psikoloji Bölümü’nü bitirmiştir. Lisans eğitimi süresince çeşitli çalışmalarda görev almış ve seminerlere katılmıştır. Psikolojinin farklı alt alanlarında stajlar yapmıştır. Klinik alanındaki stajları süresince hastanede uygulanan psikolojik tedavi süreçlerine, psikolojik testlerin uygulanma amaçlarına ve teorik bilgilerine, psikoeğitim ve beceri eğitimine dair çeşitli bilgiler edinmiştir. Güncel olarak klinik psikoloji yüksek lisans programlarına hazırlık süreci devam etmektedir.

Kasım 2023 tarihinden itibaren WiseMind Psikoloji &Akademi bünyesinde asistan psikolog olarak görev almaktadır.

Sümeyra Albakır

Klinik Psikolog

Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bölüm üçüncüsü olarak yüksek şeref derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi sürecinde Çankaya Üniversitesi Engelsiz Çankaya topluluğunda görev almış ve çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. Lisansı süresince Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde staj yapmıştır. Lisans eğitiminde Stroop Testi, İşaretleme Testi, Wechsler Bellek Ölçeği, Sayı Dizisi Öğrenme Testi, İşaretleme Testi, Raven Standart Progresif Matrisler Testi, Sayı Dizisi Öğrenme gibi çeşitli nöropsikolojik testlerin eğitimini almış ve uygulama fırsatı bulmuştur. Lisans eğitiminde Doç. Dr. Pınar Bıçaksız’ın gerçekleştirdiği Karanlık Üçlü Kişilik Özelliklerinin (Makyevelizm, psikopati, narsizm) Sürücü Davranışlarını Yordayıcı Gücü adlı çalışmasında veri toplama sürecinde araştrmacı olarak görev almıştır.

 

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli okullarda psikolog unvanı ile çalışmıştır.

 

İlk yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı üzerine yaparak Aile Danışmanı unvanını almıştır. Eğitimi boyunca SCL-90 Benlik Saygısı Ölçeği, Öz Denetim Ölçeği, Edilgenlik Girişkenlik Ölçeği gibi testlerin eğitimini almış, uygulamış, Çift ve Aile Danışmanlığı yapmış olup süpervizyon eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Yüksek Lisans projesini ‘Ebeveynlerin Çocukluk Çağı Travmalarının Ebeveynlik Stillerine Ve Çocukların Bağlanma Stillerine Etkileri’ başlıklı çalışma ile tamamlayıp başarıyla sunmuştur.

 

İkinci yüksek lisans eğitimine ise TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde devam etmiştir. Eğitimi boyunca MMPI, TAT, Rorschach ve WISC-4 testlerinin eğitimini almış ve uygulamıştır. Yüksek lisans eğitiminde Grup Terapisi dersini almış ve Serebral Palsi tanısı almış bireylerin anne ve babalarına süpervizyon altında Grup Terapisi gerçekleştirmiştir. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi tekniklerini kullanarak danışan görmüş ve Klinik Psikoloji bölümünden başarıyla mezun olarak Klinik Psikolog unvanını almıştır. Tez çalışmasını ‘Genç Yetişkin Erkeklerde Kaslı Olma Dürtüsü ve İşlevsel Olmayan Yeme Davranışları ile İlişkili Faktörlerin İncelenmesi’ üzerine tamamlamış olup çalışmasını X. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu’nda sunmuştur. Yüksek lisans eğitimi sonrasında Şema Terapi Enstitüsü’nden Şema Terapi eğitimini tamamlamıştır.

 

Şu an WiseMind Psikoloji & Akademi bünyesinde yüz yüze ve online şekilde psikoterapi seanslarına ve atölye çalışmalarına devam etmektedir.

Beyza Nur Zeyrek

Asistan Psikolog

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü şeref derecesiyle bitirmiştir. Lisans eğitimi süresince çeşitli gönüllülük projelerinde görev almış, klinik psikoloji alanında seminerlere, konferanslara ve atölyelere katılmıştır. Klinik psikolojiye olan ilgisi doğrultusunda bu alanda stajlar yapmıştır. Klinik stajları kapsamında verilen eğitim sürecinde bireysel psikoterapilere, toplumsal beceri eğitimi ve grup terapilerine, bağımlılık grup terapilerine gözlemleyici olarak katılmış ve klinik test kullanımı hakkında teorik bilgi edinmiştir (yetişkinlerde psikopatoloji hakkında bilgi edinmiştir). Prof. Dr. Murat Atmaca’dan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi almıştır. Şu anda klinik psikoloji yüksek lisans programlarına başvuru çalışmalarına devam etmektedir.

Mart 2023 tarihinden itibaren WiseMind Psikoloji &Akademi bünyesinde asistan psikolog olarak görev almaktadır.

Şeyma Öztürk

Ofis Sorumlusu

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü’nden mezun olup eğitim hayatını Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde devam ettirmektedir.

 

Okul hayatı boyunca birçok ‘Süper İletişim ve Motivasyon Mucizesi’, ‘Zor İnsanlarla Çalışma ve Yaşama Yöntemleri’, ‘İnsanları Etkileme ve Yönetme Sanatı’, ‘Psikolojik Tekniklerle İnsan Yönetimi’, ‘Bilinçli Liderlik ve İnovasyon’, ‘Kriz İletişimi ve Yönetimi’ başta olmak üzere pek çok sertifika ve seminer programlarına katılmıştır.

 

Şu anda WiseMind Psikoloji ve Akademi’de Ofis Sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Hale Dündar

Stajyer

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü son öğrencisidir. Üniversite hayatı boyunca yurtiçi ve yurt dışında sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. Klinik psikoloji ve gelişimsel psikolojiye ilgisi doğrultusunda stajlar yapmakta ve araştırma labarotuvarlarında görev almaktadır.

Klinik stajları süresince çocukları gözlemleme fırsatı edinmekte ve yetişkin vakaları içeren süpervizyon toplantılarına katılmaktadır. Gelişimsel psikoloji alanında okul öncesi çocuklarda bilişsel gelişim, ebeveynlik tutumları ve aile birliği hakkında okumalar yapmakta ve çalışmaların veri toplama aşamalarında görev almaktadır. Psikoloji alanında sosyal medya içerikleri üretme ve yaşantı gruplarında bulunma fırsatı da edinmektedir.

WiseMind Psikoloji & Akademi bünyesinde Ağustos 2023’ten beri stajyer olarak görev almaktadır.

Meryem Karakaya

Klinik Psikolog

Ankara Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra Istanbul Gedik Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Bitirme projesini “Çocukluk çağı travmaları ile utanç ve suçluluk ilişkisinin incelenmesi” üzerine yazmıştır.

 

Lisans eğitimi boyunca Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesinde ve Sincan Açık Cezaevi’nde staj yapmıştır. Prof. Dr. Ebru Şalçıoğlu’ndan Bilişsel Davranışcı Terapi eğitimi, Psikoloji İstanbul aracılığıyla Gottman Çift Terapisi, Psikolog Dr. Bahar Köse Karaca’dan Uluslararası Şema terapi eğitimi, Asena Yurtsever ve Emre Konuk’tan 1. Düzey ve 2. Düzey EMDR Terapisi eğitimi ve süpervizyon almıştır.
Yüksek lisans eğitimi sırasında İstanbul Kartal Belediyesi’nde ve online platformda danışan takip etmiştir.

 

Şu an WiseMind Psikoloji & Akademi bünyesinde yüz yüze ve online şekilde psikoterapi seanslarına ve atölye çalışmalarına devam etmektedir.

Özlem Ataoğlu
Klinik & Sağlık Psikoloğu

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirmiştir. Mezun olduktan sonra ilk yüksek lisansını Southampton Üniversitesi’nde Sağlık Psikolojisi üzerine tamamlamıştır. Bu program boyunca kanserli hastalarla çalışmış, tezini bu hastaların ağrı algıları ve bunun yaşam kalitelerine etkileri üzerine yazmıştır.

 

Türkiye’ye döndükten sonra 4 sene boyunca üniversite ve özel psikiyatri hastaneleri ve muayenehanelerinde çalışmıştır. Çalışmaları boyunca hizmet içi eğitimler vermiş, bireysel ve grup psikoterapi seansları yürütmüş, psikoloji öğrencileri için düzenlenen staj programı eğitim koordinatörlüğünü üstlenmiş, eğitim ve süpervizyon vermiştir.

 

2016 yılında Özlem Ataoğlu Psikolojik Danışma ve Eğitim Merkezi’ni kurmuş, çalışmalarını burada yürütmeye devam etmiştir. Aynı yıl Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevliliğine başlamış olup Klinik Psikoloji, Bireysel Farklılıklar ve Kişilik ile Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme derslerini vermiş, 2021 yılına kadar görevini sürdürmüştür.

 

2017 yılında iki dönem Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde de yarı zamanlı öğretim görevliliği yapmış, burada Gözlem ve Görüşme Teknikleri ile Temel Terapi Teknikleri derslerini vermiştir. 2016 – 2020 yılları arasında Yetişkinlerde Klinik İlk Görüşme Teknikleri Eğitimi ile Yetişkinlerde Klinik İlk Görüşme Becerileri Workshop eğitimlerini düzenlemiş, eğitim, sempozyum, çalışma gruplarında konuşmalar yapmıştır.

 

2022 yılında ikinci yüksek lisansını Rumeli Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji üzerine tamamlamıştır. Bitirme projesini Diyalektik Davranışçı Terapi üzerine yazmıştır.

 

2022 yılı güz döneminde TOBB Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Kişilik Kuramları dersini vermiştir, görevine aynı üniversitede devam etmektedir. Aynı zamanda TOBB Üniversitesi Psikoloji Bölümü Danışma Kurulu’nda dış paydaş olarak görevine atanmıştır.

 

Bilişsel Davranışçı Terapi, Rasyonel Duygucu Davranış Terapisi, Şema Terapi ve Diyalektik Davranışçı Terapi alanlarında uzmanlaşmış, 10 yıldır çalışmalarını bu alanlarda sürdürmektedir. Özel çalışma alanları arasında depresyon, kişilik bozuklukları, anksiyete bozuklukları, duygu düzenleme becerileri, ilişki problemleri vardır.

 

Kasım, 2021’de WiseMind Psikoloji & Akademi’yi kurmuştur. Çalışmalarına ekip arkadaşlarıyla devam etmektedir.

İpek Keskin

Klinik Psikolog

Lisans eğitimini Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde onur derecesiyle tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini yine aynı üniversitede Klinik Psikoloji Bölümü’nde yüksek onur öğrencisi derecesiyle tamamlayıp Uzman Klinik Psikolog ünvanını almıştır.

 

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimleri sırasında Altınbaş Üniversitesi – Çocuk Üniversitesi, Doğa Koleji, Moodist Psikiyatri Hastanesi ve çeşitli kliniklerde stajyer psikolog olarak görev almıştır. 

 

Yüksek lisans eğitimi sırasında, 1 yıl süre ile CBTiSTANBUL Bünyesinde Dr. Emel Stroup tarafından verilen “Beck Yönelimli Kognitif Terapi ve Klinik Becerileri Geliştirme Programı”na kabul edilmiştir. Dr. Emel Stroup’ un asistanlığını yaptığı süre içerisinde “Kognitif Terapi Worskhop Sertifika Programı”nı tamamlamıştır. 

 

Program kapsamında; 

 • Beck  Yönelimli Kognitif Terapi Becerileri & Klinik İlk Görüşme
 • Beck  Yönelimli Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması
 • Anksiyete Bozukluklarında Beck Yönelimli Kognitif Terapi
 • Beck Yönelimli Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması
 • OKB’de ERP (Maruz Bırakarak Tepki Önleme)’nin Uygulanması workshoplarına katılmıştır.

 

Mayıs 2022 yılında CBTiSTANBUL Bünyesinde ekip arkadaşlarıyla birlikte, Dr. Emel Stroup’un moderatörlüğünde, Dr. Christine Padesky’nin katılımıyla “Kognitif Terapistin Becerileri” başlıklı webinarı gerçekleştirmiştir. 

 

Yüksek lisans eğitimine devam ederken bitirme projesini “Bağlanma Stillerinin İntihar Girişimi/Kendine Zarar Verme Düşüncesi ile İlişkisi” başlıklı çalışma ile tamamlayıp başarıyla sunmuş ve uzman ünvanını almıştır.

 

Yüksek lisansın ardından Nişantaşı/İstanbul’da bir klinikte 1,5 yıl süreyle danışan görmüştür.

 

Şu anda Beck Enstitüsü tarafından verilen CBT Sertifikasyon Programı’na devam etmektedir. Program kapsamında aldığı eğitimler;

 

 • Basics of CBT: Essentials I
 • CBT for Depression
 • CBT for Anxiety
 • CBT for Personality Disorders

 

 

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ile seanslarını sürdürmektedir. Özel çalışma alanları arasında depresyon, anksiyete, kişilik bozuklukları, madde ve ilişkili bozukluklar, takıntı (Obsesif-Kompulsif) bozukluğu, duygu düzenleme becerileri ve ilişki sorunları vardır.

Şu an WiseMind Psikoloji & Akademi bünyesinde yüz yüze ve online şekilde psikoterapi seanslarına ve atölye çalışmalarına devam etmektedir.

Tilbe Mert
Klinik Psikolog

Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bölüm ikincisi olarak yüksek şeref derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi sürecinde çeşitli sosyal yardım ve gönüllülük projelerinde yer almıştır. Yüksek lisans eğitimine İngiltere’de devam etmiş ve Bournemouth Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünden en yüksek başarı derecesiyle (distinction) mezun olarak Klinik Psikolog unvanını almıştır.

 

Lisans ve yüksek lisans tezlerini doğum sonrası depresyon ve doğum sonrası obsesif-kompulsif bozukluk üzerine yazmış, bu konuda çalışmalar yapmıştır. Eğitim hayatı boyunca birçok seminer, eğitim ve staj programlarına katılmıştır.

 

Türkiye’ye döndükten sonra özel bir psikiyatri hastanesinde ayaktan ve yatan danışan takibi yapmış, yoğunlukla bağımlılık alanında çalışmış, danışanların bireysel terapi ve grup terapisi süreçlerini takip etmiştir.

 

BDPD aracılığıyla Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışcı Terapi eğitimi ve Bilişsel Davranışçı Terapide Yapılandırılmış Görüşme eğitimi; TÜRBAD aracılığı ile Doç. Dr. Fatih Yavuz’dan Kabul ve Kararlılık Terapisi eğitimi ve süpervizyon eğitimi almıştır. Varoluşçu Akademi’de Dr. Ferhat Jak İçöz’den Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi almaktadır.

 

Şu an WiseMind Psikoloji & Akademi bünyesinde yüz yüze ve online şekilde psikoterapi seanslarına ve atölye çalışmalarına devam etmektedir